Schrijf je in voor de Retraite

‘Contact maken met je hart in je handen’

20 t’m 22 maart 2020  Verplaatst naar 16 t’m 18 oktober


Inschrijfformulier

15 + 11 =

Na betaling van het inschrijfgeld van € 100,- is je inschrijving definitief en ontvang je een bevestigingsbrief. Het inschrijfgeld kan worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL96 ABNA 0616 0701 79 t.n.v. Het Zonnehuis te Exmorra o.v.v. ‘Met je hart in je handen’

Henry Dunantweg 40-b

Alphen aan den Rijn

   06 – 43120590